Huize St. Bonaventura

BERNARD SERCU  (°1953)

22 maart 2020 - 2 januari 2021
www.bernardsercu.be

Olieverf op paneel - 2019

28 x 21 cm

Inkt op doek op paneel

2019 - 28 x 21 cm

Olieverf en houtskool op

paneel - 2020 28 x 21 cm

Inkt en houtskool op 

doek op paneel - 2019-20

28 x 21 cm

Olieverf en houtskool op

doek op paneel - 2020

28 x 21 cm

Olieverf en houtskool op

doek op paneel - 2020

28 x 21 cm

inkt op doek op paneel

2019 - 28 x 21 cm